View News details
آغاز به کار سومین دوره دانش تخصصی زبان


روزهای شنبه و چهارشنبه از 17 تا 19 برگزار می شود
سومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل


سومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل با تأکید بر رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل به زبان انگلیسی- فارسی روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن برگزار می شود.
از ثبت نام کنندگان عزیز درخواست می شود در ساعت و روزهای تعیین شده حضور به هم رسانند.
همچنین آن دسته از اعضا و علاقمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند در اسرع وقت از ساعت 10 تا 15  هر روز با شماره تلفن 81032220 تماس گرفته و برای ثبت نام اقدام کنند.
هزینه ثبت نام دوره  مبلغ 000/50 تومان (با 20 درصد تخفیف برای شرکت کنندگان در دوره های قبلی) می باشد.
لازم به یادآوری است که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.                                                                                                                                                

Related Link: آغاز به کار سومین دوره دانش تخصصی زبان
Source: انجمن ایرانی روابط بین الملل
Published Date: Jul 20 2011 2:59AM
VisitedCount : 10
Notice board

Iran as the secretariat of the Renewable Energy Fuel Cell Steering Committee formed after the founding board and the board of directors, doctor Majid Mydpvr as President of the Association were elected.

Links