ارتباط با ما
ارسال پیام
   
نام  
پست الکترونیکی    
شماره تلفن
موضوع پیام  
عنوان پیام
متن پیام  

 
تلفن: 88098999
نمابر: 88578806
آدرس دبیرخانه: تهران شهرک غرب بلوار دادمان پژوهشگاه نیرو ساختمان معاونت انرژی طبقه چهار اتاق 417
پست الکترونیکی: info@ihfca.ir
کد پستی: 451956565665
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط