اولین جلسه دوره سوم هیات مدیره انجمن هیدروژن و پیل سوختی
اولین جلسه دوره سوم هیات مدیره انجمن هیدروژن و پیل سوختی اولین جلسه هیات مدیره سومین دوره «انجمن هیدروژن و پیل سوختی» با حضور آقایان دکتر توکلی، دکتر عمیدپور، دکتر عبدلی، دکتر شعبانی کیا، دکتر بزرگمهری و سرکار خانم ها هوشیاری سرای و خندان در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. این جلسه در صبح روز شنبه مورخ 1 تیر ماه سال جاری (1398) به ریاست دکتر عمیدپور تشکیل گردید. مشروح اقدامات و مفاد این جلسه برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید بود که با رای اعضا، آقای دکتر امید توکلی به عنوان رئیس انجمن، آقای دکتر شهریار بزرگمهری به عنوان نایب رئیس انجمن و سرکار خانم دکتر خدیجه هوشیا
برگزاری مجمع عمومی انجمن
برگزاری مجمع عمومی انجمن ارائه گزارش عملکرد سه ساله، برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید
قرار گرفتن فصلنامه علمی-پژوهشی Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IJHFC) در فهرست نشریات اصلی ISC
قرار گرفتن فصلنامه علمی-پژوهشی Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IJHFC) در فهرست نشریات اصلی ISC  فصلنامه علمی-پژوهشی Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IJHFC) در فهرست نشریات اصلی ISC قرار گرفته است. جهت ملاحظه نشریات اصلی ISC لطفا به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir مراجعه فرمایید.
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط