گالری تصاویر
 * تشکیل جلسه هیات موسس انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی (7)
1393/12/16 - 15:58 تشکیل جلسه هیات موسس انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی
 * گزارش تصویری سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ایران (64)
1394/03/16 - 15:11
 * تشکیل دومین مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس (8)
1394/08/30 - 14:35
 * اعضای هیات مدیره دومین دوره انجمن هیدروژن و پیل سوختی (0)
1395/07/23 - 12:46 اعضای هیات مدیره دومین دوره انجمن هیدروژن و پیل سوختی به ترتیب از سمت چپ به راست: آقایان دکتر اکبر شعبانی کیا( معاون فنی سازمان انرژی های نو ایران)، دکتر علی الیاسی (عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)، دکتر مجید عمیدپور (عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی)، دکتر حسین غریبی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر مهران جوانبخت (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط