مشاهده گالری تصاویر
 * تشکیل جلسه هیات موسس انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی
تصویر آلبوم تشکیل جلسه هیات موسس انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی
مشاهده گالری تصاویر (7)
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط