مشاهده گالری تصاویر
 * تشکیل دومین مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس
تصویر آلبوم
مشاهده گالری تصاویر (8)
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط