مشاهده خبر
برگزیدگان و حامیان سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

-          

چ- اهدای جوائز

به منظور تشویق دانش پژوهان و فناوران، مؤلفین، مترجمین و دانشجویان و محققین و مراکز فعال در زمینه هیدروژن و پیل سوختی، در روز اختتامیه سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی از منتخبین تقدیر به عمل آمد. تقدیر از برگزیدگان شاخه های مختلف به شرح ذیل پس از انجام مراحل داوری به انجام رسید:

ج-1 پايان نامه هاي برگزيده:

از ميان 18 مورد پايان نامه شركت كننده در بخش پايان­نامه برگزيده كنفرانس هيدروژن و پيل سوختي، هفت پايان­نامه با عناوین ذیل در سه بخش كارشناسي،‌ كارشناسي ارشد و دكتري برگزیده و مورد تشویق قرار گرفتند:

- در بخش كارشناسي:

- پايان نامه خانم سوگند آقا محمدي دانش آموخته رشته مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند با عنوان" سنتز و ارزيابي نانو كاتاليست Ni/Al2O3-MgOبه روشهاي سل ژل و تلقيح جهت استفاده در ريفورمينگ خشك متان" و تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر حقيقي

- در بخش كارشناسي ارشد:

- پايان نامه آقاي سيد مهدي سجادي دانش آموخته مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند با عنوان"ارزيابي و مقايسه تاثير تقويت كننده كبالت بر نانوكاتاليست Ni/Al2O3سنتزي به روشهاي سل ژل و تلقيح با هدف توليد گاز سنتز" تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر حقيقي

- پايان­نامه آقاي علي بزرگ­نژاد دانش آموخته مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير با عنوان"بررسي مديريت آب در پيل سوختي غشا پليمري شفاف با استفاده از روش عكسبرداري مستقيم" تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر مهرزاد شمس"

- پايان­نامه جناب آقاي مسلم داراب پور دانش آموخته شيمي تجزيه دانشگاه شيراز با عنوان " ساخت سنسورهاي جديد هيدروژن بر پايه يونيزاسيون و پروب نشت گاز متغير مبتني بر پلاسماي تخليه ي الكتريكي با استفاده از نانوساختارهاي كربن به عنوان ناشر الكترون و تيتراسيون فاز گازي استيلن با هيدروژن با استفاده از پلاسماي تخليه الكتريكي سرد در محفظه يونيزاسيون"تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر درودمند

 

 

 

- در بخش دكتري:

-  پايان­نامه آقاي نادر راحمي دانش آموخته مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند با عنوان" ريفرمينگ متان در حضور دي اكسيد كربن با استفاده از نانو كاتاليست هاي نوين تهيه شده به روش فناوري پلاسماي غير حرارتي"تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر حقيقي و جناب آقاي دكتر بابالو‌

- پايان­نامه آقاي مهدي داراب دانش آموخته مهندسي مواد از دانشگاه Norwegian University of Science and Technologyنروژ با عنوان" Dispersion, Performance and Durability of Pt nano particles on Carbon for PEM fuel cell catalysts"‌ و تحت راهنمايي پروفسور Svein Sunde

- پايان­نامه خانم سميه مجيدي دانش آموخته رشته شيمي فيزيك از دانشگاه صنعتي اصفهان با عنوان" پاكسازي پيل سوختي پليمري به روش جريان ثابت، پتانسيل ثابت و روش تركيبي و ارائه روشي جديد در فراوري الكترود نفوذ گازي بر اساس تكنيك فراصوت"و تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر ژياني.

 

ج-2 پژوهشگران برگزيده:

- جناب آقاي دكتر محمد ژياني به عنوان پژوهشگر برگزيده در زمينه هيدروژن و پيل سوختي

- جناب آقاي دكتر حسين غريبي به عنوان يكي از پژوهشگران پيشكسوت در عرصه هيدروژن و پيل سوختي

ج-3 مركز پژوهشی برگزيده:

-پژوهشكده مواد و انرژي پژوهشگاه فضايي ايران به عنوان يكي از مراكز پژوهشي فعال در حوزه هيدروژن و پيل سوختي.

ج-4 غرفه برگزيده:

-غرفه دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي به عنوان غرفه برگزيده شركت كننده در كنفرانس.

ج-5 سخنراني هاي برگزيده:

-         جناب آقای حسن کارگر پیشبیجاری از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، برای ارائه مقاله با عنوان:  

"روشی جدید برای ساخت میکروکانالهای صفحات دو قطبی فلزی پیل سوختی به کمک فرآیند شکل دهی با دمش گاز "

-         جناب آقای حسین عجمین از دانشگاه صنعتی سهند تبریز برای ارائه مقاله با عنوان:

"Fuel Cell-Grade Hydrogen production from methanol steam reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst:  Effict of Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate"

-         جناب آقای  سعید اصغری از پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضای ایران/ اصفهان، برای ارائه مقاله با عنوان:

"بررسی تأثیر  پارامترهای هندسه کانال بر روی فرایند ساخت صفحات دو قطبی فلزی پیل سوختی پلیمری ساخته شده توسط روش شکل دهی  (R.P.F)"

-         سرکار خانم  مینوغلامی از سازمان انرژی های نو ایران برای ارائه مقاله با عنوان:

"طرح تولید و به کارگیری پیلهای سوختی CHPخانگی با گاز طبیعی در ایران با الگوگیری طرح ENE  Farm  ژاپن"

ج-6 پوستر های برگزیده:

-         سرکار خانم سیده بهناز ورندیلی  از دانشگاه تهران، برای ارائه مقاله با عنوان:

" سنتز شیمیایی نانوذرات پروسکایتی لانتانیوم فرایت آلایش شده جهت استفاده در آند پیل سوختی اکسید جامد "

-         جناب آقای ، محمدعلی غفوری روزبهانی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، برای ارائه مقاله با عنوان:

" تولید هیدروژن از LPGبا استفاده از کاتالیست های زئولیتی Ni/Y"

-         جناب آقای رضا نظری فرد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ارائه مقاله با عنوان:

"مدل سازی پیل سوختی پلیمری با شکل لوله ای"

-         جناب آقای  رضا رحمانیان از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، برای ارائه مقاله با عنوان:

" مطالعه الکتروشیمیایی کاهش اکسیژن بر روی بستر کربنی با  لایه الکتروکاتالیستی آلیاژ پلاتین "

ج-7 تقدیر از نويسندگان كتابهاي ارائه شده به سومين كنفرانس هيدروژن و پيل سوختي:

-         سرکار خانم مریم رنجبر برای تألیف کتاب:" پیل سوختی اکسید جامد" با همکاری آقای مجید عبدالهی

-          جناب آقاي احمد نوزاد گلي كند

براي تأليف كتاب: "پیل های سوختی، انرژی سبز و پاک برای سیاره ما" و

براي تأليف كتاب: "انرژی (مبانی، منابع، فن آوری های پیشرفته و محیط زیست)"

با همكاري آقايان: محمد قنادی مراغه و افشین بور بور اژدری

و براي ترجمه كتاب: "تولید هیدروژن با استفاده از انرژی هسته ای"

با همكاري آقايان: جعفر شیخی،‌ ماشاالله فتحی مقدم بادی و میکائیل آبافت یگانه

-         جناب آقاي مصطفي دهقاني مباركه

براي تأليف كتاب: "تولید هیدروژن (بررسی فنی، اقتصادی و ایمنی)"

-         جناب آقاي سيد رضا رفيعي طباطبايي

براي تأليف كتاب: "نيروگاه‌هاي جديد پربازده و كم‌آلاينده"

-         جناب آقاي ابراهيم افشاري

براي تأليف كتاب: "پيل سوختي غشا پليمري"

با همكاري آقايان: ياسر ملايي‌برزي و حسين فرزانه

-         جناب آقاي رهبر رحيمي

براي تأليف كتاب: "درآمدی بر مدل سازی ریاضی پیل سوختی متانولی مستقیم"

با همكاري خانم:  طاهره یزدانی پور

-         جناب آقاي بهزاد آسايي

براي ترجمه كتاب: "خودروهای نوین الکتریکی، الکتریکی ترکیبی و پیل سوختی ( مبانی، نظریه و طراحی)"

با همكاري: آقايان نیما فرزین  و امید اناری شوکت آباد

-         جناب آقاي علي اصغر فروغي فر

براي تأليف كتاب: "تکنولوژی خودروهای پیل سوختی"

با همكاري آقاي  جواد فارلقی

-         سركار خانم نیلوفر سلطانی

براي تأليف كتاب: "تحقیق و بررسی در فناوری پیل سوختی"

-         جناب آقاي محمد حسین ارفع

براي ترجمه كتاب: "سیستم های  پیل سوختی"

-         جناب آقاي محمدرضا مسعودي

براي ترجمه كتاب: "پیل های سوختی میکروبی"

-         جناب آقاي عبداله ايرانخواه

براي تأليف كتاب: "فناوری پیل سوختی و هیدروژن : مبانی  نظری و کاربردها"

با همكاري آقايان: مرحوم سید جلال الدین هاشمی (ره) ، سعیدرضا رادپور ،‌ مسعود رضایی ، محمد علی جعفری و ناصر باقری مقدم.

چ-شرکت کنندگان:

بر اساس آمار موجود بیش از 350 نفر در کنفرانس شرکت نموده و 90 درصد سخنرانان مقالات خود را در جلسات تشکیل شده ارائه نمودند.  

ح- حامیان کنفرانس

حامیان (مالی و رسانه ای) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی عبارتند از:

سازمان انرژی های نو ایران، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه فضایی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرمانداری اسلامشهر، سازمان حفاظت محیط زیست، انجمن مهندسان مکانیک ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، انجمن مهندسی شیمی ایران، سیویلیکا

تاریخ انتشار: 1394/03/17 - 15:50
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط