مشاهده خبر
قرار گرفتن فصلنامه علمی-پژوهشی Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IJHFC) در فهرست نشریات اصلی ISC

فصلنامه علمی-پژوهشی Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IJHFC) در فهرست نشریات اصلی ISC قرار گرفته است. جهت ملاحظه نشریات اصلی ISC لطفا به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار: 1394/05/27 - 14:4
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط