مشاهده خبر
دعوت به جلسه مجمع عمومی برای انتخابات دور دوم انجمن

قابل توجه کلیه اعضائ پیوسته انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی ایران
آگهی دعوت دومین مجمع عمومی
از کلیه اعضاء پیوسته انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی ایران دعوت می­شود که در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن که از ساعت 13.30 روز یکشنبه،  مورخ 94/8/10 ( دهم آبان) در محل سازمان انرژی های نو یران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان امور انرژی، طبقه اول، سالن شهید مطهری تشکیل می­گردد، شرکت فرمایند.
اعضائ پیوسته انجمن شامل متخصصین علاقه­ مند و مرتبط با موضوع هیدروژن و پیل سوختی با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته ­های شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی سیستمهای انرژی، مهندسی مواد و متالورژی، فیزیک، مهندسی نانو، محیط زیست، بیو­تکنولوژی ومدیریت تکنولوژی و رشتههاي وابسته می­باشند که مبلغ حق عضویت سالانه را پرداخت کرده باشند.
دستور جلسه:
1.      گزارش هیئت مدیره از اقدامات صورت داده
2.      انتخابات هیئت مدیره و بازرسان دوره دوم به مدت سه سال
3.      تعیین خط مشی انجمن
4.      سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.­
از عزیزانی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه را ندارند تقاضا می­شود فرم وکالت­نامه زیر را تکمیل و به یکی از اعضائ پیوسته که در جلسه شرکت می­نمایند تحویل نمایند.
فرم وکالت­نامه:
اینجانب................................ بدین­وسیله به خانم/آقای................................... وکالت می­دهم که از طرف اینجانب در جلسه مجمع عمومی مورخ94/8/10 انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی ایران حاضر شده و تصمیمات گرفته­ شده توسط نام­برده به منزله نظر اینجانب تلقی می­شود.
                            امضا
                            تاریخ
تاریخ انتشار: 1394/07/13 - 8:49
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط