مشاهده خبر
بازدید اعضای هیات مدیره انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران از استک پیل سوختی SOFC پژوهشگاه نیرو

پيل­های سوختی اکسید جامد تجهیزات نوین تبدیل انرژی هستند که به دلیل مزایایی از قبیل راندمان بسیار بالا، آلودگی زیست محیطی بسیار اندک، توانایی استفاده از گستره وسیعی از سوختها، آلودگی صوتی پايين و مزايايي از این دست جایگاه ویژه­ای در تامین انرژی جهان در آينده خواهند داشت. در همین راستا اعضای هیات مدیره انجمن طی بازدیدی از این دستاورد بومی، به گفتگو با دکتر بزرگمهری، مجری طرح پرداختند.

دکتر شهریار بزرگمهری مدير گروه انرژيهای تجديد پذير پژوهشگاه نيرو در حاشیه این بازدید و با اشاره به  اهمیت و استراتژیک بودن فناوری هیدروژن و پيل سوختي وتصویب سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی در کشور رونمایی از نخستین استک پیل سوختی اکسید جامد بومی در کشور در سال 1392 را همراستا با اهداف این سند برشمرد و افزود: در ادامه دستیابی به اهداف مندرج در سند پیل سوختی با توجه به وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در کشور و همچنین زیرساختهای مناسب به منظور تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور توسعه پیل­های سوختی اکسید جامد با قابلیت استفاده از گاز طبیعی در دستور کار قرار گرفت. وی رسوب کربن ناشی از گاز طبیعی و از کار افتادن استک در مدت زمانی کوتاه را چالش اصلی این پروژه برشمرد و افزود، با تلاش­های انجام شده نسل دوم استک پیل سوختی اکسید جامد توسعه داده شد. دکتر بزرگمهری چگالی وزنی و حجمی 2.5  برابر ، کاهش 38درصدی در هزینه تولید را از مزایای این استک نسبت به نسل اول برشمرد به ذکر این نکته پرداخت که ظرفیت این استک بسته به تعداد واحدهای تشکیل شده، از ٢٠ وات تا چند کیلو وات قابل تغییر است. این پروژه حاصل همکاری 13 نفر از متخصصین پژوهشگاه نیرو (دکتری و کارشناسی ارشد) طی مدت 3 سال می­باشد.

تاریخ انتشار: 1395/12/06 - 0:47
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط