مشاهده خبر
برگزاری مجمع عمومی انجمن

مجمع عمومی انجمن هیدروژن و پیل سوختی روز دوشنبه مورخ 20 خرداد 1398 ساعت 14 در سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو و با حضور اکثر اعضای پیوسته و با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی کشور برگزار گردید.

جلسه با عرض خیرمقدم به اعضای پیوسته توسط جناب آقای دکتر عمیدپور آغاز شد و پس از آن با ارائه گزارش هایی توسط آقای دکتر جوانبخت دبیر و آقای  دکتر الیاسی، خزانه دار انجمن ادامه یافت

پس از ارائه گزارش عملکرد سه سال گذشته،  با نظارت هیات رئیسه مجمع متشکل از دکتر ابراهیم علیزاده،  دکتر امیر فرهنگ ستوده، دکتر بهروز بوغلان دشتی و دکتر جواد نور علیئی، اعضای کاندید به معرفی خود پرداختند و پس از رای گیری که به صورت مخفی انجام شد، به ترتیب آقای دکتر شهریار بزرگمهری، آقای دکتر حمید عبدلی، آقای دکتر اکبر شعبانی کیا، خانم دکتر خدیجه هوشیاری و آقای دکتر امید توکلی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم دکتر ناهید خندان و مهندس سید محمد باقری مرعشی به عنوان اعضای الالبدل انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر محمد گل محمد به عنوان بازرس اصلی و مهندس مصطفی منسوجی به عنوان بازرس الالبدل انتخاب شدند.

تاریخ انتشار: 1398/03/26 - 21:50
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط