مشاهده خبر
انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران برگزار می کند:

سلسله نشست های انجمن پیرامون حوزه ی فناوری،توسعه ی پایدار واقتصاد هیدروژن در قالب کارگاه آموزشی با سخنرانی اساتید برجسته و متخصصین این حوزه روز 4شنبه مورخ 4 دی ماه سال جاری ساعت 9 الی 13 در سالن رودکی واقع در پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد.از پژوهشگران،دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می شود تا در این نشست حضور به هم رسانند.

تاریخ انتشار: 1398/09/21 - 17:5
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط