جمعه, 16 خرداد,1399
English

گزارش برگزاری سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (HFCC3)

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی میزبان برگزاری سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی با شعار "توسعه استفاده از انرژی پاک هیدروژن" در اردیبهشت ماه 94 بود. این کنفرانس با همکاری انجمن هیدروژن و پیل سوختی و کمیته راهبری پیل سوختی در اردیبهشت 1394 برگزار گردید. اولین و دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی به ترتیب در سال 1388 و 1391 و در دانشگاههای علم و صنعت ایران و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

گزارش برگزاری  سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (HFCC3)

1-      آغاز به کار دبیرخانه و صدور احکام اجرایی:

دبیرخانه کنفرانس کار خود را از مهر ماه 1393 آغاز و اولین اقدام راه اندازی سامانه کنفرانس به آدرس www.iscconferences.ir/irost  بود. ضمن آنکه برای انجام مکاتبات الکترونیکی از ایمیل های info@hfcc3.ir،  admin@hfcc3.irو info.hfcc3@gmail.comاستفاده شد.

با آغاز بکار دبیرخانه کنفرانس چارت اداری آن نهایی و در ادامه به تدریج احکام مسئولین هر قسمت به شرح ذیل صادر گردید:

احکام دبیر علمی کنفرانس سرکار خانم دکتر سوسن روشن ضمیر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر اجرایی کنفرانس جناب آقای دکتر سید حیدر محمودی نجفی عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران صادر گردید.  احکام بقیه اعضای کمیته اجرایی به شرح ذیل صادر گردید:

مسئول امور داوری مقالات:دکتر حسین رحمانی

مسئول امور ارتباطات بین المللی: دکتر مریم رنجبر

مسئول کمیته برگزاری نشست های علمی و کارگاههای آموزشی:دکتر شهره صفارزاده متین

مسئول امور برگزیدگان:دکتر ناهید خندان

مسئول امور نمایشگاه:دکتر اسلام کاشی

مسئول کمیته دانشجویی:دکتر سید مهدی لطیفی

مسئول امور ارتباط با صنعت:دکتر علیرضا صالحی راد

مسئول دبیرخانه:مهندس حمیرا شکوهی

مسئول امور مالی:حسن احمدی

مسئول امور پشتیبانی:مهندس منوچهر مختاری

کارشناس دبیرخانه و وبگاه:نیلوفر ملاطایفه

تبلیغات کنفرانس از طریق ارسال پوستر به حدود 500 مرکز دانشگاهی و پژوهشی و ... و ارسال نمابر و پیام کوتاه و ایمیل صورت پذیرفت.

با تعیین دبیر کمیته علمی، اعضای این کمیته برگزیده و احکام ایشان نیز صادر گردید. سعی بر این بود که اعضای کمیته علمی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی مختلف در سطح کشور انتخاب شوند. اسامی اعضای کمیته علمی به شرح ذیل است:  

1.       دکتر وحید اصفهانیان (دانشگاه تهران)

2.       دکتر سعید اصغری (مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان)

3.        دکتر علی الیاسی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

4.       دکتر عبدالله ایرانخواه (دانشگاه کاشان)

5.        دکتر محمد حسن ایکانی  (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

6.       دکتر علی اکبر بابالو (دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

7.        دکتر سید محمد تقی بطحایی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

8.       دکتر ناصر باقری مقدم (کمیسیون انرژی شورای عالی عتف)

9.        دکتر محمد حسین پایدار (دانشگاه شیراز)

10.    دکتر مجید تقی زاده مازندرانی (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

11.   دکتر بیوک حبیبی (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

12.    دکتر مهران جوانبخت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

13.    دکتر مجید جعفریان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

14.   دکتر ایمان خزایی (دانشگاه شهید بهشتی)

15.    دکتر ناهید خندان (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

16.   دکتر مهدی خیرمند (دانشگاه یاسوج)

17.   دکتر مصطفی دهقانی مبارکه ( پژوهشگاه صنعت نفت) 

18.    دکتر حسین رحمانی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

19.    دکتر حسن رستگار (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

20.    دکتر خسرو رستمی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

21.    مهندس محمد علی رمضانی (سازمان انرژی های نو ایران- سانا)

22.    دکتر مریم رنجبر (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

23.    دکتر سوسن روشن ضمیر (دبیر کمیته علمی)

24.   دکتر محمود زیارتی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

25.    دکتر محمد ژیانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

26.   دکتر اسماعیل ساعی ور ایرانی (دانشگاه تربیت مدرس)

27.   دکتر محسن شاکری (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

28.   دکتر شهره صفارزاده متین (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

29.   دکتر عبدالرضا صمیمی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

30.    دکتر رسول عبداله میرزایی (دانشگاه شهید رجایی)

31.    دکتر مجید عمیدپور(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) 

32.    دکتر حسین غریبی (دانشگاه تربیت مدرس)

33.    دکتر علی کارگری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر)

34.    دکتر محمد جعفر کرمانی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

35.    دکترعلی کفلو (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

36.    دکتر سید احمد مظفری  (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

37.    دکتر قاسم نجف پور(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

38.   دکتر تورج محمدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

39.   دکتر فریدون محمدی ( پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

40.    دکتر سید حیدر محمودی نجفی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

41.    مهندس سید احمد موسوی فر (سازمان انرژی های نو ایران- سانا) 

42.   دکتر شهرام مهدی پور (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

43.   دکتر ملیحه نازی (پژوهشگاه استاندارد)

44.    دکتر احمد نوزاد گلی کند (سازمان انرژی اتمی ایران)

45.    دکتر فرامرز هرمزی (دانشگاه سمنان)

46.   دکتر محمد یوسفی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران) 

1-     شوراهای اجرایی و تصمیم گیری کنفرانس

غالب تصمیمات مهم کنفرانس از طریق برگزاری جلسات مختلف و دریافت نقطه نظرات اعضای این شوراها صورت می گرفت. اهم شوراهای سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی و اعضای آن عبارتند از:

الف- شورای اجرایی کنفرانس شامل اعضای:

-         دبیر کنفرانس

-         دبیر کمیته علمی کنفرانس

-         دبیر کمیته اجرایی کنفرانس

-         رئیس انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

-         دبیر انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

-         معاون توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-         رئیس پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-         نماینده سازمان انرژی های نو ایران

-         نماینده کمیته راهبری پیل سوختی

-         نماینده ستاد انرژی های تجدیدپذیر 

ب- کمیته اجرایی کنفرانس شامل:

-         دبیر کنفرانس

-         دبیر کنفرانس

-         دبیر کمیته علمی کنفرانس

-         دبیر کمیته اجرایی کنفرانس

-         رئیس پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-         رئیس امور پشتیبانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-         رئیس امور مالی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-         رئیس اداره حراست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-         رئیس روابط عمومی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

پ-جلسه داوری نهایی مقالات شامل:

-         دبیر کنفرانس

-         دبیر کمیته علمی

-         دبیر کمیته اجرایی

-         رئیس انجمن

-         مسئول امور برگزیدگان

-         چند نفر از اعضای کمیته علمی

ت-جلسه داوری برگزیدگان (کتاب، پایان نامه، پژوهشگر و مرکز پژوهش و فناوری برگزیده)

-         دبیر کنفرانس

-         دبیر کمیته علمی

-         دبیر کمیته اجرایی

-         رئیس انجمن

-         مسئول امور برگزیدگان

-         چند نفر از اعضای کمیته علمی

2-    فراخوان های مختلف

الف- فراخوان پذیرش مقالات در آبان ماه 1393 صورت گرفت و محورهای پذیرش مقالات در شش دسته ذیل طبقه بندی شد:

محور T1: طراحی، ساخت و یکپارچه سازی پیل سوختی  

محور T2: تولید، خالص سازی، ذخیره سازی و توزیع هیدروژن 

محور T3: مدلسازی و شبیه سازی سیتم های هیدروژن و پیل سوختی

محور T4: کاربرد هیدروژن و پیل سوختی

محور T5: ، ایمنی، مقرررات و استانداردسازی هیدروژن و پیل سوختی

محور T6: موانع، چالش ها و راهبردهای توسعه فناوری پیل های سوختی و هیدروژن در ایران و جهان

مهلت دریافت مقالات کامل 4 بهمن و با یکبار تمدید تا 30 بهمن 1393 اعلام گردید. کلیه مقالات فقط از طریق سامانه کنفرانس دریافت و از همین طریق برای داوران برگزیده ارسال گردید.

ب- فراخوان ارسال کتاب

به منظور تشویق و قدردانی از نویسندگان و مترجمین کتب فارسی در زمینه هیدروژن و پیل سوختی فراخوانی برای ارسال کتاب های ایشان به دبیرخانه کنفرانس صادر گردید. در این خصوص 14 عنوان کتاب دریافت و مورد داوری قرار گرفت.

ب- فراخوان ارسال پایان نامه

به منظور تشویق و قدردانی از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که پایان نامه های خود را در زمینه هیدروژن و پیل سوختی تدوین نموده اند، فراخوانی صادر و تا پایان مهلت مقرر 18 عنوان پایان نامه دریافت و مورد داوری قرار گرفت.

پ-فراخوان ارسال رزومه کاری پژوهشگران و فناوران

به منظور تشویق و قدردانی از محققین حوزه هیدروژن و پیل سوختی از علاقمندان دعوت شد که رزومه خود را برای دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

ت- فراخوان ارائه کارگاه های آموزشی

به منظور بهره گیری شرکت کنندگان کنفرانس از تجربیات متخصصین قرار بر این شد تا چند عنوان محدود کارگاه آموزشی از طریق علاقمندان پیشنهاد شود که پس از بررسی به دلیل محدویت های زمانی و مکانی 7 عنوان کارگاه انتخاب شدند.

آخرین اخبار
اتحادیه انجمن های علوم انرژی ایران
اتحادیه انجمن های علوم انرژی ایران با مجوز وزارت علوم و فناوری تاسیس گردید
1399/03/07
کارگاه علمی-آموزشی فناوری،توسعه و اقتصاد هیدروژنی
نشست تخصصی و کارگاه آموزشی با عنوان فناوری،توسعه و اقتصاد هیدروژنی با حضور اساتید و سخنرانان در تاریخ 4 دی ماه سال 98 در سالن رودکی پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
1398/10/25
فراخوان عضویت
انجمن علمی هیدروژن و پیل سوختی ایران در دوره ی جدید خود عضوگیری می کند.
1398/10/25
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست های تخصصی انجمن
به اطلاع کلیه علاقه مندان به حضور در نشست تخصصی «فناوری، توسعه ی پایدار و اقتصاد هیدروژنی» می رساند، جهت حضور در سمینار فوق ثبت نام در سامانه ی www.nri.ac.ir/NRI-seminarsالزامی است. همچنین برای صدور گ ...
1398/09/27
انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران برگزار می کند:
سلسله نشست های تخصصی انجمن با محوریت «فناوری،توسعه ی پایدار و اقتصاد هیدروژن»
1398/09/21
اولین جلسه دوره سوم هیات مدیره انجمن هیدروژن و پیل سوختی
اولین جلسه هیات مدیره سومین دوره «انجمن هیدروژن و پیل سوختی» با حضور آقایان دکتر توکلی، دکتر عمیدپور، دکتر عبدلی، دکتر شعبانی کیا، دکتر بزرگمهری و سرکار خانم ها هوشیاری سرای و خندان در محل پژوهشگاه نی ...
1398/05/28
برگزاری مجمع عمومی انجمن
ارائه گزارش عملکرد سه ساله، برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید
1398/03/26